HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 18 november 2020

Woord van de burgemeester - 18 november 2020

Beste Weespers, 

Donderdag 19 november stoppen de extra maatregelen, die twee weken geleden boven op de gedeeltelijke lockdown werden gelegd. De regels, die medio oktober van kracht werden, blijven bestaan.

Ieder moment nieuwe regels, het duizelt mij soms wel. Gelukkig kan ik teruggrijpen op de site van de Rijksoverheid en de tekst van de noodverordening, die mij wordt toegestuurd. U kunt dat ook. De website van de gemeente houden wij voortdurend actueel, ook wat betreft de noodverordening. Volgende week staan de actuele regels ook weer in deze krant.

De maatregelen en regels zijn gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Het beschermen van ouderen en kwetsbaren is daarbij één van de doelstellingen. Soms is het nodig dat anderen ons wijzen op het naleven van die regels.

In Weesp zijn boa’s en toezichthouders de vooruitgeschoven boodschappers van de gemeentelijke overheid. Zo nodig samen met de politie waarschuwen ze bij het niet naleven van de maatregelen en regels. Maar de boa’s delen ook boetes uit. Nu sneller dan in de eerste periode. Iedereen kan nu echt wel weten wat wel en niet kan.

Er werkt in Weesp een goed team boa’s en toezichthouders. Zij doen hun werk met een bewonderenswaardige inzet en betrokkenheid bij de inwoners. Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken zij onder hoogspanning. De eerste maanden voornamelijk alleen gericht op het handhaven van ‘coronaregels’, maar nu ook meer en meer het vertrouwde werk. De boa’s doen hun werk voor ons. De gemeenteraad en het college hebben respect en waardering voor hun inzet.

U toch ook?

Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken