HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 20 januari 2021

Woord van de burgemeester - 20 januari 2021

Beste Weespers,

'Scholen blijven gesloten.'

Dat is dit weekend voor mij één van de meest in het oog springende berichten.

Ik realiseer mij direct wat dit betekent voor heel veel ouders, maar bovenal voor al die kinderen die de komende weken hun sociale contacten blijven missen en thuis hun schoolwerk moeten doen. Daarnaast doet het een enorm beroep op alle leerkrachten. De eigenlijk te volle noodopvang moet draaiende worden gehouden naast het begeleiden van het thuisonderwijs. Privé wordt er ook een beroep op hen gedaan. Mijn waardering en dank voor de inzet van mensen in deze beroepsgroep is groot.

Het is overigens boeiend om te zien hoe verschillend kinderen hierop reageren.

Mijn twee kleindochters zijn natuurlijk niet maatgevend, maar hun beider reacties staan haaks op elkaar. De één vindt het erg, de ander niet.

De Engelse variant van het virus dwingt ons tot het strak vasthouden aan alle beperkingen. Dat betekent: we laten ons testen bij klachten en blijfven dan thuis.

Bij een positieve uitslag gaan we niet de straat op. Ook niet naar het werk en thuis ontvangen we bij klachten, of na een postieve uitslag geen bezoek. Daarnaast blijven we ons ook aan alle andere beperkingen houden.

Net als u heb ik er ook schoon genoeg van, maar het is nodig om ervoor te zorgen dat de besmettingscijfers naar beneden gaan.  Op die manier kunnen we met elkaar het virus onder controle krijgen en daarmee onze bewegingsvrijheid ook weer terugkrijgen.

Het vaccineren van medewerkers in de zorg is sinds vrijdag ook in onze regio gestart. Deze medewerkers hebben zich nu bijna een jaar op een geweldige manier ingezet voor de kwetsbare mensen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

In de eerste maanden was dat vaak met het ontbreken van de juiste beschermingsmiddelen. Ook voor uw inzet mijn waardering en dank.

De voorbereidingen om stap voor stap massaal te gaan vaccineren zijn inmiddels in volle gang. Dat geeft ons allemaal straks weer ruimte.

Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken