HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 24 juni 2020

Woord van de burgemeester - 24 juni 2020

Er wordt wel eens verondersteld dat ik via deze bijdrage probeer de stad te besturen, of erger dat ik via deze wekelijkse stukjes op de gemeentelijke pagina uw leven probeer te sturen. Geen van beiden is waar.

Het eerste is volgens wet- en regelgeving niet mogelijk. Het tweede past mij niet.

Ja, we leven op dit moment onder een noodverordening die ons allerlei beperkingen oplegt. De noodverordening wordt door het Rijk vastgesteld en via de Veiligheidsregio uitgevoerd. Op gemeentelijk niveau ben ik in meerdere situaties de bestuurder, die toezicht houdt (laat houden) op het naleven van die regels.

Daarbinnen bent u het die uw leven inricht. Er is nog veel ruimte om daar inhoud aan te geven. 

Maandagochtend nam ik kennis van de tekst bij de bloemen die lagen bij de ingang van het stadhuis. Daar sprak grote verontrusting uit over de inhoud van de noodwet die nu door het kabinet wordt voorbereid.

Ik begrijp die zorgen en tegelijkertijd word ik aangesproken door inwoners die de gevolgen van het coronavirus aan den lijve hebben ondervonden, of iemand hebben verloren aan deze ziekte.

Zij pleiten voor strakke maatregelen. Hier moet bijna het onmogelijke worden verenigd. Het is aan de wetgever om daartoe de meest gepaste besluiten te nemen. Het is goed dat de wetgevers, regering en parlement, kennisnemen van de onrust bij velen.  

Toch nog even een pleidooi voor het steunen van de Weesper ondernemers. De leefbaarheid van onze stad vraagt bijvoorbeeld om een goed winkelbestand en een goede variatie binnen onze horeca. Daarbij vergeet ik zeker niet de bedrijven op de industrielocaties en de ondernemers, die verspreid over de stad vaak vechten voor hun voortbestaan. Het CBS meldt deze week de grootste krimp van de consumptie door huishoudens ooit gemeten. Ja, we werden gevraagd vooral thuis te blijven. Maar nu we meer ruimte krijgen is mijn pleidooi: steun onze Weesper ondernemers!

Bas Jan van Bochove, burgemeester

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken