HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 3 februari 2021

Woord van de burgemeester - 3 februari 2021

Beste Weespers,

Mijn scherm is leeg en blijft vooralsnog leeg. Mijn gedachten zoeken naar woorden om mijn wekelijkse bijdrage inhoud te geven. Hoe verwoord ik onvrede, ongeduld, zorg, vernielzucht, angst en mogelijk begrip in één bijdrage? Dat gaat niet lukken. En toch…

Zondag ruim een week geleden lopen demonstraties op verschillende plekken in ons land vreselijk uit de hand. Daar waar mensen willen demonstreren tegen alle beperkingen, die de overheid ons oplegt in de strijd tegen het coronavirus, “ik wil mijn vrijheid terug”, grijpen groepen deze bijeenkomst aan, om zich tegen de aanwezige politie te keren. Grof geweld en plunderingen vloeien daaruit voort. Demonstreren is een grondrecht. Meningen mogen verschillen. Zonder wrijving geen glans, zeg ik vaak. Het verwoorden van onvrede via een demonstratie behoort alleen altijd via vreedzame weg te gaan. Ook ik wil mijn vrijheid terug, maar kies ervoor dat te bereiken door mij te houden aan de beperkingen.

Jongeren zijn ongeduldig. Zij willen hun leven terug. Ze willen naar school, sporten, elkaar ontmoeten op straat en op plekken naar eigen keuze. Daarbij zijn ze ongeduldig. Het duurt allemaal te lang. Tot zover mijn begrip. Stenen gooien naar de politie of naar journalisten, het gebruik van grof geweld tegen hen, of brandstichten en plunderen - overigens niet alleen door jongeren - daar heb ik totaal geen begrip voor.

Ook in Weesp was het enkele avonden onrustig. Uit contacten blijkt mij, dat dit bij sommige inwoners leidt tot angst. Ze zijn bang voor hun veiligheid en bezittingen.

Ondernemers vragen zich vertwijfeld af hoe het met hun zaak zal gaan. Jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren. Ouders krijgen een brief waarin zij opgeroepen worden met hun kinderen het gesprek aan te gaan. Dit alles gericht op naleving van de avondklok en het voorkomen van rellen. Het via social media gericht oproepen tot rellen in Weesp leidt tot het besluit een noodbevel af te geven en er wordt een veiligheidsrisicogebied aangewezen. Gerichte politie-inzet is daarbij voorbereid. Het blijft gelukkig rustig. Het aantal gemelde besmettingen daalt, zei het te langzaam, en het vaccineren is gestart. Dat moet ons uiteindelijk de ruimte en onze vrijheid weer teruggeven.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken