HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 3 maart 2021

Woord van de burgemeester - 3 maart 2021

Beste Weespers,

Het wordt moeilijker en moeilijker. De coronacrisis duurt nu een jaar. We snakken allemaal naar het einde. Dat schrijf ik niet voor het eerst. Het virus is nog steeds onder ons en het aantal besmettingen loopt weer op. Desondanks is er deze week iets meer mogelijk. Er worden kleine stapjes gezet. Voor velen is dat niet genoeg.

Om te overleven, en niet een mogelijk faillissement onder ogen te zien, moeten hun bedrijven open. Individuele ondernemers en hun belangenorganisaties richten zich niet alleen tot het kabinet maar ook tot de burgemeesters.

Ook in Weesp merken we dat het water bij veel ondernemers aan de lippen staat. De rek is eruit. Op creatieve manieren proberen zij toch iets te organiseren. Dat heeft naast een sociaal doel, mensen uit hun isolement halen, ook als doel te laten zien dat ze er nog zijn en willen overleven. Helaas is er met de huidige beperkingen nog maar heel weinig mogelijk. De gemeente heeft feitelijk geen mogelijkheden om verruimingen en georganiseerde activiteiten toe te staan. Dat leidt tot frustratie en teleurstelling. En geen misverstand, dat vind ik begrijpelijk. Ruimte zoeken wat wel kan, is ook mijn streven.

De burgemeester van Hilversum heeft in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio, mede namens alle burgemeesters in de regio, gereageerd op de ‘noodkreet’ van winkeliers. De winkeliers roepen de burgemeesters op de winkels, horeca en de culturele sector op 3 maart weer te openen. De voorzitter verwijst naar zijn pleidooi voor het onder andere weer openstellen van terrassen, hetgeen als voorbeeld is bedoeld voor verruiming of versoepeling van de maatregelen. Er kan, zo schrijft hij, geen misverstand over bestaan: het virus moet worden bestreden. De wijze waarop dat gebeurt, wordt steeds meer onderwerp van discussie. De burgemeesters van de regio Gooi en Vechtstreek delen de zorgen van de ondernemers. Namens hen zal de voorzitter van de Veiligheidsregio in het Veiligheidsberaad hun zorgen overdragen en er bij de ministers op aandringen om op verantwoorde wijze meer versoepelingen toe te laten. Tot dat een feit is, gelden de bestaande beperkingen.

  

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken