HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 6 januari 2021

Woord van de burgemeester - 6 januari 2021

Beste Weespers,

Het nieuwe jaar is alweer bijna een week oud. Goede wensen mogen nog net, dus ik herhaal wat ik u vorige week al toewenste: voorspoed en gezondheid.

Ik ben mij ervan bewust, dat er veel inwoners van Weesp zijn die met gemengde gevoelens naar het komende jaar kijken. Voor velen is de nabije toekomst onzeker.

Zorgen om je gezondheid, of de toekomst van je bedrijf. Kan ik mijn opleiding wel afronden als ik geen stage kan lopen? Gaat mijn operatie straks wel door? Blijft mijn baan in deze situatie wel bestaan? Zo maar een paar zorgen waar ik de afgelopen dagen kennis van neem.

Wanneer ik ondernemers spreek, is de veerkracht en het optimisme dat ik bij velen van hen waarneem opvallend. Zeker zijn er bij hen ook zorgen en ik ben onder de indruk van wat deze hele crisis voor hen, hun bedrijf en de toekomst betekent en kan betekenen. Voor meerderen van hen kan sluiting van hun bedrijf of het deels open zijn echt niet meer al te lang duren.

Allen kijken uit naar het moment dat hun bedrijven weer optimaal kunnen draaien. Eind deze week wordt een start gemaakt met vaccineren. De Rijksoverheid en de gemeente houden u hier over natuurlijk goed op de hoogte.

Op 1 januari 2021 bereikte het aantal vastgestelde besmettingen met corona in Weesp het getal van 1200. Omdat bekend is dat niet iedereen zich laat testen, is het feitelijk aantal besmettingen waarschijnlijk hoger. Testen is echt belangrijk. Dus doe ik een dringende oproep: laat u bij de bekende klachten testen.

In 2021 is de parlementaire behandeling van de wet ‘Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp’. Als zowel de Eerste als de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanvaarden is 2021 het laatste volledige kalenderjaar van de zelfstandige gemeente Weesp.

Voor veel Weespers ook een moment van gemengde gevoelens.

2021, met een zekere spanning maar ook met een positieve blik kijk ik het nieuwe jaar tegemoet.

Bas Jan van Bochove, burgemeester (wnd.)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken