HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 9 december 2020

Woord van de burgemeester - 9 december 2020

Beste Weespers,

De Sint heeft het land verlaten. Ieder zal dit jaar op eigen wijze inhoud hebben gegeven aan dit kinderfeest. Zelf heb ik het gevoel dat velen van u veel meer met de kerstdagen en de jaarwisseling bezig zijn. Wat mogen we doen met kerst? Hoe kunnen we kerst dit jaar vieren?

De cijfers van het aantal met het coronavirus besmette mensen lopen weer op. Over de uitkomst van de mededeling op de persconferentie ben ik niet optimistisch. Ik ken de boodschap niet als ik dit schrijf. U weet de inhoud wel als u dit leest. Hoe dan ook, het zal ongetwijfeld zo zijn dat we kerst anders zullen moeten vieren dan we zijn gewend, willen we het virus de baas worden. Dat is een geweldige tegenvaller. Er moest al zoveel anders dit jaar. Dalende besmettingscijfers in november gaven ons allemaal hoop, maar de laatste weken zien we helaas toch weer een andere lijn.

Onzekerheid over wat kan en mag stemt veel mensen somber. Het uitzicht op kerstdagen zonder bezoek van of aan familie en vrienden maakt je boos. De eenzaamheid en onzekerheid over je toekomst maakt dat u mogelijk last krijgt van spanningen. Natuurlijk kunt u hiermee terecht bij uw huisarts. Voor mensen met vragen over hun mentale gezondheid is er ook het steunpunt coronavragen. Dat kunt u bereiken via: www.steunpuntcoronazorgen.nl

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december in de publieke binnenruimten. Dus ook in de winkels. Mijn dringende oproep is: Houdt u eraan. Als u het onverhoopt een keer vergeet en u wordt hierop gewezen, realiseer u dan dat u vriendelijk blijft tegen degene die u aanspreekt. Uiteindelijk hebben we allemaal één gezamenlijk doel: zo snel en goed mogelijk met elkaar uit deze crisis komen.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken