HOME  |  Inwoners  |  Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en de Gemeenteraad over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein. Het sociaal domein omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Daarnaast wordt informeel geadviseerd in contact met wethouders en ambtenaren van de gemeente.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vrijwilligers, allen inwoners van Weesp. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met het eigen netwerk. Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen op te stellen (die vaak worden voorbereid in kleinere groepen). De vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast is er overleg met externe contacten, met de wethouders en met ambtenaren.

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door de gemeente Weesp. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Weesp op voordracht van zittende leden van de Adviesraad.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein is te vinden op de website van Adviesraad Sociaal Domein.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken