HOME  |  Inwoners  |  Buurtpanels  |  Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De opzet van de buurtpanel-avonden zit er als volgt uit:

Na een eerste algemene opening gaan de aanwezige buurtbewoners in groepjes, onder leiding van een professionele gespreksleider, discussieren over de mogelijkheden en problemen in de wijk. 

Dit kan van alles zijn, van concrete verbeterideeën voor de openbare ruimte, zoals het opknappen van een speelterrein of het in beheer nemen van een gezamenlijk stuk openbaar groen, tot bijvoorbeeld sociale activiteiten voor oudere wijkbewoners.
Werkelijk alle ideeën zijn welkom!

Na een korte pauze gaan de aanwezigen in het tweede deel van de avond meteen met de aangedragen problemen en ideeën aan de slag. Er zal gekeken worden naar de haalbaarheid van de ideeën en er zullen- indien gewenst en nodig - nieuwe werkgroepjes worden samengesteld met bewoners én professionals om een probleem of idee direct uit te werken. Expertise, kennis, netwerk en belangstelling van bewoners op een bepaald gebied kan op deze manier optimaal worden ingezet en benut.
De werkgroepjes gaan dan voor een beperkte tijd met het idee of probleem aan de slag en zullen in een volgende bijeenkomst de resultaten en voortgang terugkoppelen aan het buurtpanel.

Van alle buurtpanels en de werkgroepjes zijn de verslagen en voortgangsrapportages te vinden op deze site.

Voor meer informatie en vragen: buurtpanel@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken