HOME  |  Inwoners  |  Buurtpanels  |  Resultaten buurtpanels Hogewey en Noord-West

Resultaten buurtpanels Hogewey en Noord-West

Sinds begin 2015 worden er in het voorjaar en najaar buurtpanels georganiseerd. Het laaste buurtpanel Hogeweij en Noord-West was op  29 september j.l. Het volgende zal zijn op maandag 13 maart a.s. om 19.30 uur in gebouw Papelaan 99. 

Het verslag van deze bijeenkomsten vindt u onderaan deze pagina.

UIt deze buurtpanels zijn drie werkgroepjes ontstaan.

  • Werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen:
  • Werkgroep Verkeersproblematiek en Verkeersveiligheid:
  • Werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd

De werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen en de werkgroep Sociale Activiteiten en Jeugd continueren hun werkzaamheden.  De werkgroep Verkeer zal dit voorjaar weer bijeenkomen. De verslagen van de bijeenkomsten en resultaten van deze werkgroepjes vindt u ook onderaan.

Tenslotte vindt u onderaan deze pagina de beantwoording van algemene vragen uit de buurtpanels, die niet onder de werkgroepjes vallen. Deze laatste bijlage wordt regelmatig aangevuld en ververst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: info@weesp.nl

Openingstijden

Afspraak maken