HOME  |  Inwoners  |  Buurtpanels  |  Resultaten buurtpanels Zuid en Aetsveld

Resultaten buurtpanels Zuid en Aetsveld

In het voorjaar van 2015 is buurtpanel Zuid en Aetsveld voor het eerst georganiseerd. Het laatste buurtpanel Zuid en Aetsveld is georganiseerd op 1 november j.l. 

Het volgende buurtpanel Zuid en Aetsveld staat gepland op dinsdag 7 november om 19.30 uur in het OAZ-gebouw. 

Het verslag van deze buurtpanel bijeenkomsten vindt u onderaan deze pagina.

Uit dit buurtpanel zijn vier werkgroepjes ontstaan.

  • Werkgroep Verfraaiing Openbare Ruimte en Groen
  • Werkgroep Verkeersproblematiek en Verkeersveiligheid
  • Werkgroep Jeugd
  • Werkgroep Ouderen

Ook de verslagen van de bijeenkomsten en resultaten van deze werkgroepjes vindt u onderaan.

Tenslotte vindt u onderaan deze pagina de beantwoording van algemene vragen uit de buurtpanels, die niet onder de werkgroepjes vallen. Deze laatste bijlage wordt regelmatig aangevuld en ververst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken