HOME  |  Inwoners  |  Buurtpanels  |  Wat is het?

Wat is het?

Het college van B&W heeft wijkgericht werken en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Zowel eigen initiatieven van bewoners als het meedenken met het uitwerken van reeds bestaande plannen worden door het college van harte toegejuicht. Vanaf begin 2015 worden er twee keer per jaar drie buurtpanelbijeenkomsten georganiseerd: buurtpanel Hogeweij en Noord-West, buurtpanel Centrum en de buitengebieden en buurtpanel Zuid en Aetsveld. Sinds het najaar van 2016 is hier een vierde buurtpanel bijgekomen: buurtpanel Leeuwenveld en Weespersluis. Alle bewoners, ondernemers, verenigingen en andere ‘gebruikers’ van de verschillende wijken worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de eigen woon-/werkomgeving.

Wat kan er beter, anders, veiliger, fraaier, schoner in uw wijk? Alle ideeën en plannen zijn welkom en worden tijdens de bijeenkomsten aandachtig en serieus bekeken. Op de buurtpanelavonden zijn ook van professionele organisaties deskundigen aanwezig, o.a. van de gemeente Weesp, Politie, Ymere en Versa Welzijn.

De buurtpanels worden aangestuurd door een stuurgroep, waarvan waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove de voorzitter is en waarin alle professionele organisaties en een afvaardiging van inwoners uit alle buurtpanelwijken vertegenwoordigd zijn. 

Voor meer informatie of vragen: buurtpanel@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken