HOME  |  Inwoners  |  Hulp bij laag inkomen: pak je kans!

Hulp bij laag inkomen: pak je kans!

Pak je kans

Hebt u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? Hier vindt u de regelingen die u kunnen helpen. Er staan ook regelingen bij voor als u schoolgaande kinderen heeft.

Wat is een laag inkomen en weinig vermogen?

              

Collectieve zorgverzekering

Scholierenvergoeding aanvragen

Gratis laptop of tablet voor basisschool aanvragen

OV-vergoeding voor mantelzorgers aanvragen

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Bijzondere bijstand

Stadspas

           

Kindtegoed op Stadspas

      

Jeugdfonds Sport & cultuur

Individuele inkomenstoeslag

Financieel spreekuur

           

Gratis identiteitskaart aanvragen met Stadspas

Gratis laptop of tablet voor middelbare school aanvragen

Gratis openbaar vervoer voor ouderen aanvragen

         

Regeling tegemoetkoming meerkosten aanvragen

Ondersteuning voor ondernemers

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken