HOME  |  Inwoners  |  Klacht over zorgverlener

Klacht over zorgverlener

Heeft u een klacht over een zorgverlener?

Jeugdhulp of zorg vanuit de Wmo wordt geleverd door zorgverleners waarmee de gemeente overeenkomsten heeft afgesloten. Heeft u een klacht over de hulp in de huishouding of over een zorgverlener die bij u thuis komt via de nieuwe Wmo of Jeugdwet? Praat dan eerst met deze zorgverlener. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar de zorgverlener werkt. Kijk voor de contactgegevens van deze organisatie op internet of bel de gemeente.

Komt u samen niet tot een oplossing? Of voelt u zich niet serieus genomen? Neemt dan contact op met de gemeente (tel. 0294-491 391 of via info@weesp.nl)  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente immers verantwoordelijk voor de zorginkoop. Wij kunnen voor u bemiddelen in de behandeling van uw klacht.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken