HOME  |  Inwoners  |  Klachtenregeling

Klachtenregeling

U heeft een klacht over de gemeente of een zorgverlener

Zo werkt onze klachtenregeling

U heeft een klacht over de dienstverlening van de gemeente. Of over één van onze medewerkers. Of u heeft een tip of advies voor ons. Wat doet u dan? En als u een klacht heeft over een zorgverlener, klopt u dan ook bij de gemeente aan? Als u een melding openbare ruimte heeft, kunt u dit digitaal aan ons doorgeven.

Een klacht is een kans!

Als gemeente zijn wij blij met uw klacht of suggestie. Van klachten kunnen we leren, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Aarzel dus niet als u een klacht heeft: laat van u horen! Voor meer informatie, lees onze folder 'Klachtenregeling'.

Heeft u een vraag of klacht over uw privacy? Lees dan onze folder ‘Privacy'.

Om wat voor klachten en adviezen gaat het?

Klachten over een medewerker van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat hij zijn afspraak niet is nagekomen. Of omdat u onvriendelijk behandeld bent. Klachten over de dienstverlening van de gemeente. U moet bijvoorbeeld erg lang op iets wachten. Of het is onduidelijk waar u met uw vragen terecht kunt. Ook met tips en adviezen voor de gemeente kunt u bij ons terecht. Of u heeft een klacht over een zorgverlener die werkt in opdracht van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u zich niet serieus genomen voelt.

Zo gaan we om met klachten

Stap 1. Ga in gesprek

Praat eerst met de medewerker van de gemeente over uw klacht. In de meeste gevallen is het probleem door zo’n gesprek opgelost. Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente? Bel of mail dan met (0294) 491 391 of info@weesp.nl. Ook staan we open voor suggesties en tips over onze dienstverlening!

Stap 2. Niet tevreden? Dan dient u een formele klacht in

Komt u er met de medewerker van de gemeente niet uit? Of bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de medewerker? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Dit doet u door een e-mail, brief of ingevulde klachtenkaart te sturen naar de gemeente.

U kunt ook het klachtenformulier van de gemeente invullen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw klacht, uiterlijk binnen 6 weken.

Heeft u hulp nodig met het indienen van een klacht? De cliëntondersteuners van de stichting MEE en Versa Welzijn kunnen u ook helpen met het indienen van een klacht. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

MEE Utrecht, Gooi-en Vecht
Telefoonnummer: 0900 - 633 63 63
E-mail: info@mee-ugv.nl
Inloopspreekuur: dinsdags van 14.00-15.30 uur (inloop of op afspraak)

of

Versa Welzijn
Telefoonnummer: (0294) 410578
E-mail: weesp@versawelzijn.nl
Inloopspreekuur: woensdags van 09.30-11.30 uur

Stap 3. Komt u er echt niet uit? Bel dan de Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Ook niet nadat u de klachtenprocedure van de gemeente heeft gevolgd? Neemt u dan contact op met de Nationale ombudsman. Dit is een onafhankelijke instantie die uw klacht beoordeelt. U schakelt de ombudsman pas in als u een klacht heeft over de overheid en u vindt dat u geen of onvoldoende gehoor krijgt. De ombudsman luistert naar u als klager en naar de gemeente. Daarna komt er een schriftelijk advies over de verdere afhandeling van de klacht.

Heeft u een klacht over een zorgverlener?

Jeugdhulp of zorg vanuit de Wmo wordt geleverd door zorgverleners waarmee de gemeente overeenkomsten heeft afgesloten. Heeft u een klacht over de hulp in de huishouding of over een zorgverlener die bij u thuis komt via de nieuwe Wmo of jeugdwet? Praat u dan eerst met deze zorgverlener. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar de zorgverlener werkt. Kijk voor de contactgegevens van deze organisatie op internet of bel de gemeente. Komt u samen niet tot een oplossing? Of voelt u zich niet serieus genomen? Neemt u dan contact op met de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente immers verantwoordelijk voor de zorginkoop. Wij kunnen voor u bemiddelen in de behandeling van uw klacht.

Een klacht indienen doet u zo

Weesp:

Nationale Ombudsman:

Een klacht over de Wmo-taxi?

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken