HOME  |  Inwoners  |  Meldpunt discriminatie

Meldpunt discriminatie

Heeft u te maken met discriminatie? Meld het bij het Meldpunt Discriminatie Gooi- en Vechtstreek

Wat is discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen:  afgewezen worden voor een baan omdat men te oud is, toegang geweigerd tot een cafĂ© vanwege de huidskleur of uitgescholden worden omdat iemand homo is bijvoorbeeld.

Wat doet de ADV
De Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek (ADV) houdt zich primair bezig met de behandeling van discriminatieklachten en de registratie en rapportage hiervan. Melders kunnen ook anoniem melding doen en/of alleen melden ter registratie. Jaarlijks vindt rapportage over de meldingen aan gemeenten plaats. Daarnaast verricht de ADV activiteiten op het gebied van voorlichting, advies en preventie.

Gediscrimineerd? Meld het!
Heeft u te maken met discriminatie? Meld het. Melden is sowieso zinvol. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in waar, hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt (op provinciaal, landelijk en Europees niveau). Op basis hiervan kunnen dan weer verdere stappen gezet worden in de strijd tegen discriminatie. Zo zetten we samen een streep door discriminatie!

Hoe verder?
ADV Bureau Art.1 Gooi en Vechtstreek, Bezoekadres (op afspraak): Larenseweg 30, 1221 CN  Hilversum. Bellen kan ook: (035) 683 01 54 of stuur een e-mail: discriminatie@versawelzijn.nl Voor meer informatie kijk op: versawelzijn.nl/meldpunt-discriminatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken