HOME  |  Inwoners  |  Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaring afleggen

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezing dienen ondersteuningsverklaringen in te leveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe politieke groepering kunt u van 4 januari tot en met 1 februari terecht bij het Stadskantoor.

Controle op Stadskantoor

De ondersteuningsverklaringen kunnen tijdens openingstijden van Dienstverlening worden gecontroleerd. Zie voor de openingstijden: www.weesp.nl/openingstijden.

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke groepering die u wilt steunen. Vergeet niet om naast de ingevulde ondersteuningsverklaring uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het Stadsloket. U ondertekent het formulier in bijzijn van de ambtenaar. Nadat de medewerker uw ondersteuning heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij.

Meer informatie over ondersteuningsverklaring

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de kiesraad.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken