HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Aannamebeleid basisscholen

Aannamebeleid basisscholen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • in Weesp hanteren alle basisscholen dezelfde werkwijze bij het aannemen en plaatsen van toekomstige kleuters;
 • de basisscholen die hieraan meedoen zijn: de Hobbedob, Brede School Kors Breijer, de Van der Muelen-Vastwijkschool, de Triangel, de Terp, Weesperrijk en De Nieuwe Jozef.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • drie keer per jaar worden onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke besturen alle aanmeldingen voor een bepaalde periode verwerkt. Deze plaatsing verloopt geautomatiseerd;
 • kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school hebben, hebben een plaatsingsgarantie op deze school;
 • daarna komen eerst per school de overige aanmeldingen aan bod van de kinderen die in de gemeente Weesp woonachtig zijn en daarna de kinderen van buiten Weesp;
 • om ervoor te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen, worden kinderen die mogelijk extra aandacht nodig hebben naar evenredigheid geplaatst op de scholen die de ouders opgegeven hebben;
 • het doel is ouders zoveel mogelijk een plaats aan te bieden op hun eerste voorkeurschool en indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn (en loten daardoor noodzakelijk is) een plaats te bieden op een zo hoog mogelijke school van voorkeur.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • vanaf het moment dat uw kind twee jaar is, kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool;
 • u meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te leveren op de school van uw eerste voorkeur;
 • op dit formulier geeft u in volgorde van voorkeur zoveel mogelijk basisscholen op (tenminste 4);
 • u bent op tijd als u het aanmeldformulier inlevert voordat uw kind 3 jaar en 2 maanden is;
 • de exacte sluitingsdata staan op de websites van de scholen;
 • het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is niet van toepassing bij het krijgen van een plaats;
 • het aanmeldformulier is verkrijgbaar bij elke school en staat ook op de website van de scholen. Hierin treft u meer uitleg over het toelatingsbeleid en staan de exacte data voor het inleveren van het aanmeldformulier.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de directeuren van de scholen. Zij ontvangen u graag voor een rondleiding en gesprek.

Folder: Informatie over het toelatingsbeleid op de basisscholen in Weesp incl. BS Weespersluis

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken