HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • maak een afspraak;
  • neem geldig legitimatiebewijs en originele bewijsdocumenten mee;
  • als uw persoonsgegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staan vermeld.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunnen gevolgen hebben voor de legitimatiebewijzen die u in uw bezit heeft. Deze legitimatiebewijzen vervallen van rechtswege als uw gegevens wijzigen. U bent verplicht deze te vernieuwen.

Na indienen van uw verzoek:

  • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
  • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
  • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • kopie van uw geldig legitimatiebewijs;
  • een document of kopie daarvan waarop de genoemde foute gegevens staan;
  • een officieel document waaruit de juiste gegevens blijken, bijvoorbeeld een geboortebewijs of trouwpapieren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken