HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen, zoals een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.

  Akte of afschrift burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar: Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een akte of afschrift burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

3 manieren van aanvragen: 

 • online aanvragen (document wordt opgestuurd),
 • persoonlijk aan de balie met afspraak (neem geldig legitimatiebewijs mee) of
 • aan de balie met afspraak met een schriftelijke machtiging;

 • betalen bij aanvragen aan de balie. Bij online aanvragen wordt de betaling direct geregeld.

Online aanvragen  Afspraak maken 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden akten gemaakt. Die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. De originele akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt dus een afschrift (of uittreksel) van de akte. U kunt deze alleen aanvragen als de gebeurtenis in Weesp heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Weesp, maar is uw kind in het ziekenhuis in Blaricum geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Blaricum.

Aktes die u kunt aanvragen en voor wie:

 • geboorteakte: van uzelf en van uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar;
 • huwelijksakte: van uzelf;
 • partnerschapsakte: van uzelf;
 • echtscheidingsakte: van uzelf;
 • akte beëindiging partnerschap: van uzelf;
 • overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouder(s).

Als u voor iemand anders dan hierboven genoemd een akte op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier invullen en ondertekenen.

Internationaal uittreksel burgerlijke stand voor buitenlandse instanties.

Uittreksels zijn in verschillende talen te verkrijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs;
 • gegevens over de datum en de plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de huwelijksdatum en plaats);
 • bij machtiging: een ondertekende schriftelijke machtiging, geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
 • pinpas of contant geld.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Uittreksel Burgerlijke Stand € 14,00

Internationaal uittreksel Burgerlijke stand € 14,00

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken