HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en plastic. De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) zamelt in de gemeente Weesp het afval in.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Groente-, tuin- en fruitafval, glas, papier, karton, plastic en oude kleding worden huis-aan-huis of op wijkniveau ingezameld. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval, zamelt de GAD apart in. U kunt grof huishoudelijk afval gratis aanleveren op het GAD scheidingsstation aan de Nijverheidslaan 1c in Weesp. Overige afvalstoffen kunt u gescheiden aanbieden op de scheidingsstations (milieustraat) van de GAD.

Bij het GAD kunt u terecht voor informatie over:

  • afvalcontainers;
  • afvalinzamelstations;
  • inzameling kleding;
  • inzameling plastic;
  • inzameling glas;
  • ophaalschema;
  • ophalen van grof huishoudelijk afval;
  • oud papier en karton.

en verder alle zaken die met de inzameling van huishoudelijk afval te maken hebben.

Iedere tweede vrijdag en zaterdag van de maand haalt de Werkgroep Oud-Papier "Grote Kerk"  Weesp oud papier op in Weesp.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de GAD-klantenservice.

GAD, Hooftlaan 32, postbus 251, 1400 AG Bussum, (035) 69 91 888,

e-mail:  info@gad.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken