HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een belasting die u betaalt voor het inzamelen van huishoudelijk afval;
 • u krijgt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een woning of woonark etc.;
 • bedrijven moeten zelf zorgen voor het afvoeren van hun afval;
 • ook als u geen afval meegeeft, bent u toch verplicht deze heffing te betalen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag afvalstoffenheffing heeft twee tarieven; een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Verandert uw gezinssamenstelling in de loop van het jaar, dan ontvangt u een aanvullende aanslag (verandering van een éénpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden) of een vermindering (verandering van een meerpersoonshuishouden naar een éénpersoonshuishouden). De aanvullende aanslag of vermindering wordt berekend over de nog volle maanden in het kalenderjaar.

Wat gebeurt er met mijn afvalstoffenheffing als ik verhuis?

 • Verhuizing binnen Weesp

Verhuist u binnen Weesp? Uw afvalstoffenheffing wordt in het lopende jaar niet veranderd. Het jaar daarop krijgt u een nieuwe aanslag, gebaseerd op de nieuwe samenstelling van het huishouden op 1 januari van het nieuwe jaar.

 • Verhuizing naar een andere gemeente of buitenland

Verhuist u naar een andere gemeente of het buitenland? Uw afvalstoffenheffing wordt dan alleen verminderd als er geen mensen op uw adres in Weesp achterblijven. De aanslag wordt verminderd voor de periode dat u niet meer in Weesp woont. Te veel betaald geld krijgt u terug als u al hebt betaald.

 • Verhuizen vanuit andere gemeente naar Weesp

U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal maanden dat u in Weesp woont. Verder geldt het beleid van de gemeente van waaruit u bent verhuisd.

 • Verhuizing naar een verzorgingstehuis, verpleeghuis, beschermd wonen of andere instelling

Verhuist u naar een verzorgingstehuis, verpleeghuis, beschermd wonen of andere instelling binnen of buiten Weesp? Zo'n verhuizing geldt als een verhuizing naar buiten Weesp zonder achterblijver. Uw afvalstoffenheffing wordt verminderd als er geen mensen op uw adres achterblijven. Over de periode, gerekend in volle maanden, dat u niet meer zelfstandig woont, hoeft u niet te betalen.

 • Verhuizing huisgenoot

Komt er een huisgenoot bij u wonen of verlaat iemand het huishouden? Uw afvalstoffenheffing wordt in het lopende jaar niet veranderd. Het jaar daarop krijgt u een nieuwe aanslag, gebaseerd op de nieuwe samenstelling van het huishouden op 1 januari van het nieuwe jaar.

 • Achterblijvers

Bij verhuizing van degene die de aanslag kreeg, krijgen de achterblijvers in het lopende belastingjaar geen nieuwe aanslag. De afvalstoffenheffing wordt in het lopende jaar niet veranderd. Het jaar daarop krijgen de achterblijver(s) een nieuwe aanslag, gebaseerd op de nieuwe samenstelling van het huishouden op 1 januari van het nieuwe jaar. Iemand wordt als achterblijver aangemerkt als deze minimaal 3 maanden heeft samengewoond met de belastingplichtige.

Bezwaar maken

De uitvoering van de gemeentebelastingen van de gemeente Weesp wordt met ingang van 2020 door de gemeente Amsterdam gedaan. Op verschillende gebieden is het beleid geharmoniseerd. Dit wil zeggen dat het beleid van Weesp hetzelfde is dat van de gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor het gebied Bezwaar bij belastingen.  Voor de informatie over Bezwaar linken we daarom naar de website van de gemeente Amsterdam zodat u hier de actuele informatie kunt lezen.

Bent u het niet eens met de aanslag? Of is de aanslag niet verminderd naar aanleiding van een overlijden of nadat u naar een andere gemeente bent verhuisd? Dan kunt u bezwaar maken. Kijk bij informatie over Bezwaar.

U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven 2021 zijn:

 • eenpersoonshuishouden: € 219,-
 • meerpersoonshuishouden: € 302,-

Zie ook de verordening afvalstoffenheffing 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken