HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • een belasting die u betaalt voor het inzamelen van huishoudelijk afval;
  • u krijgt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een woning of woonark etc.;
  • bedrijven moeten zelf zorgen voor het afvoeren van hun afval;
  • ook als u geen afval meegeeft, bent u toch verplicht deze heffing te betalen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag afvalstoffenheffing heeft twee tarieven; een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Verandert uw gezinssamenstelling in de loop van het jaar, dan ontvangt u een aanvullende aanslag (verandering van een éénpersoonshuishouden naar een meerpersoonshuishouden) of een vermindering (verandering van een meerpersoonshuishouden naar een éénpersoonshuishouden). De aanvullende aanslag of vermindering wordt berekend over de nog volle maanden in het kalenderjaar.

Als u in de loop van het jaar verhuist, betaalt u alleen de maanden van het jaar dat u op uw oude adres hebt gewoond. Na uitschrijven uit het bevolkingsregister volgt automatisch een ontheffing voor de rest van de maanden in dat jaar. Verhuist u binnen Weesp, dan ontvangt u een vermindering van de aanslag voor uw oude woning en een aanslag voor uw nieuwe woning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven 2020 zijn:

  • eenpersoonshuishouden: € 219,-
  • meerpersoonshuishouden: € 302,-

Zie ook de verordening afvalstoffenheffing 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken