HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • voor het verkopen van alcohol (zoals bier, wijn, port of sherry) bij een evenement heeft u een ontheffing nodig;
 • vraag de ontheffing aan bij de gemeente;
 • alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar;
 • op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) verkopen;
 • de persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken is minimaal 21 jaar en van goed gedrag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • datum van het evenement;
 • op welke tijden u alcohol wilt schenken;
 • wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van de alcohol;
 • voeg een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon bij;
 • voeg een verklaring omtrent gedrag, van degene die de leiding heeft over het alcohol schenken, bij.

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

U kunt de aanvraag ontheffing schenken zwak-alcohol digitaal invullen, voorzien van een handtekening en zenden aan het team vergunningen.

Aanvraag ontheffing schenken zwak-alcohol

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken