HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, kleine vezels welke met het blote oog niet zichtbaar zijn;
 • asbest kan grote risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen;
 • vooral na de oorlog tot aan de jaren ’80 is in en om veel huizen asbest toegepast;
 • sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken;
 • als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

2024 verbod op asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten.

Meer informatie vindt u via de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u voor meer vragen en antwoorden terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De sloopmelding

 • voor het verwijderen van asbest moet u een sloopmelding doen, volgens het Bouwbesluit 2012;
 • minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen, doet u de sloopmelding;
 • u doet de sloopmelding digitaal via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

In de volgende gevallen kunt u de sloopmelding uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de sloopwerkzaamheden doen:

 • bij het verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel;
 • bij het verwijderen van vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

Na het melden

 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de melding;
 • is uw melding niet compleet dan ontvangt u hiervan bericht en doet u een nieuwe melding;
 • de gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. U moet zich daaraan houden;
 • u meldt het begin en einde van de sloopwerkzaamheden bij de gemeente:
  • minimaal 2 werkdagen voor de start en;
  • op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de sloopwerkzaamheden.

Het afvoeren van asbest

 • asbest wordt niet aan huis opgehaald;
 • particulieren kunnen huishoudelijk asbest aanbieden op één van de vier scheidingsstations;
 • de melding die u bij de gemeente heeft gedaan wordt hier vooraf gecontroleerd.

(Bron: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek; GAD)

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U heeft een asbestinventarisatierapport nodig als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert of;
 • asbest verwijdert uit een gebouw, gebouwd voor 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

Asbestwegwijzer

De asbestwegwijzer geeft u een indruk van de verschillende toepassingen van asbest in en om het huis. In de wijzer staat informatie over de risico’s van asbest. Ook de wet- en regelgeving is uitgewerkt.

Voor de asbestwegwijzer kunt u terecht op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken