HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bedrijfsgegevens aanpassen

Bedrijfsgegevens aanpassen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een parkeervergunning voor bedrijven, hulpverleners of maatschappelijke instellingen? Dan kunt u een wijziging van uw bedrijfsnaam, postadres of contactpersoon doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Nieuwe contactpersoon bedrijf doorgeven

U kunt een nieuwe contactpersoon voor uw parkeervergunning voor bedrijven online, schriftelijk of aan de balie van het stadskantoor doorgeven aan de gemeente. Hoe u dit kunt doen staat uitgelegd bij ‘Wat moet ik doen’.

Postadres bedrijf wijzigen

U kunt uw postadres alleen schriftelijk of aan de balie van het stadskantoor wijzigen. Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ hoe de wijziging kunt doorgeven.

Bedrijfsnaam veranderen

Als de naam van uw bedrijf verandert, kunt u de tenaamstelling van uw parkeervergunning schriftelijk of aan de balie van een stadskantoor wijzigen. Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ voor meer informatie.
 

Andere bedrijfsactiviteit

Als niet alleen de naam van uw bedrijf verandert, maar ook de bedrijfsactiviteit, dan kunt u de tenaamstelling van de vergunning niet wijzigen. Er is dan namelijk sprake van een nieuw bedrijf.

In dat geval moet u uw huidige vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw bedrijfsgegevens op 3 manieren aanpassen: 

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online

U kunt de contactpersoon voor uw parkeervergunning voor bedrijven online wijzigen. U logt in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1).

Online wijziging contactpersoon doorgeven
 

2) Schriftelijk

Schrijf een begeleidende brief waarin u verzoekt de bedrijfsgegevens te wijzigen. Sluit een machtiging bij van het bedrijf waaruit blijkt dat u de wijziging mag doorgeven (als u niet de eigenaar bent). Verdere benodigde documenten vindt u bij ‘Wat heb ik nodig’. 

Stuur uw brief met bijlagen naar:

Gemeente Amsterdam
Parkeerdiensten - Vergunningen
Postbus 2727
1000 CS Amsterdam

U krijgt een bevestiging zodra de wijziging verwerkt is.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

  • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
  • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op: Let op:
  • online: U logt in met eHerkenning
  • aan de balie: een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
  • schriftelijk: een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs (bij schrif­te­lij­ke wijziging).
Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.
Het vestigingsnummer uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Een mach­ti­ging, ver­kla­ring of sta­tu­ten van het be­drijf waar­uit blijkt dat u de wij­zi­ging mag door­ge­ven (als u niet de ei­ge­naar bent). De mach­ti­ging, ver­kla­ring of sta­tu­ten moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal 1 maand oud zijn.

Een begeleidende brief waarin u verzoekt bedrijfsgegevens te wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw bedrijfsgegevens gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

De wijziging wordt binnen 10 werkdagen verwerkt. U ontvangt altijd een bevestiging zodra de wijziging is verwerkt.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken