HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In Weesp heeft u de mogelijkheid een overledene te begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een graf op een gemeentelijke begraafplaats moet u een “recht tot begraven” kopen. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt van de gemeente.

Er zijn twee soorten graven mogelijk, namelijk een particulier graf of een algemeen graf. Voor een algemeen graf kunt u geen verlenging aanvragen en verloopt het recht op begraven na 10 jaar. Voor een particulier graf heeft u de mogelijkheid te verlengen met een termijn van 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht van een particulier graf niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente. De gemeente kan dan het gedenkteken vernietigen, het graf ruimen en opnieuw uitgeven.

Overschrijven graf

Is de rechthebbenden van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld door een begrafenisondernemer. U kunt het ook zelf aanvragen. Hiervoor kunt u zich wenden tot de beheerder van de begraafplaats. Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • naam overledene;
  • geboortedatum en geboorteplaats overledene;
  • datum en plaats van overlijden;
  • datum begrafenis;
  • periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt;
  • grafgegevens.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor een overzicht van de meest voorkomende tarieven vind u hier de tarieventabel.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken