HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Berm gebruiken

Berm gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het gebruik van een berm anders dan waar die voor is bedoeld, is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de openbare weg of een deel van de openbare weg. U mag er bijvoorbeeld niet parkeren of kamperen. Als u toch gebruik wilt maken van de berm voor iets anders, dan moet u daar toestemming voor vragen aan de gemeente.

Een wegberm is niet altijd in beheer bij of eigendom van de gemeente. De gemeente is terughoudend met uitgifte van parkeerplaatsen in wegbermen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U geeft bij de aanvraag aan waarom u de openbare weg/berm wilt gebruiken. De gemeente kijkt daarbij onder andere naar de omstandigheden op de plaats die u wilt gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt om toestemming bij de gemeente.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Het is voor de gemeente mogelijk om de behandeltermijn met 8 weken te verlengen.

In uw aanvraag staat onder andere het volgende beschreven:

  • de locatie (straat en huisnummer);
  • de reden voor het gebruik;
  • het soort gebruik;
  • hoeveel ruimte u nodig heeft;
  • de datum, het tijdstip en de duur dat u de berm wilt gebruiken.

De gemeente heeft niet altijd voor alle zaken een aanvraagformulier. In voorkomende gevallen schrijft u een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders. postbus 5099, 1380 GB Weesp.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het verlenen van een vergunning kan leges geheven worden.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken