HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Betaalmethode parkeervergunning wijzigen

Betaalmethode parkeervergunning wijzigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt uw parkeervergunning betalen via acceptgiro of automatische incasso. Het is mogelijk om uw betaalmethode online, schriftelijk of bij het stadskantoor te wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt uw betaalmethode wijzigen door betaling via automatische incasso aan te vragen of in te trekken. Lees verder bij ‘Wat moet ik doen?’ hoe dit werkt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt automatische incasso online, schriftelijk of aan de balie aanvragen of intrekken.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online

U moet het volgende doen:

 • U logt in met DigiD (bewoners) of eHerkenning (ondernemers, betrouwbaarheidsniveau 1).
 • Bij automatische incasso aanvragen: u moet het machtigingsformulier automatische incasso invullen en uploaden. In het formulier wordt gevraagd naar een 'Vergunningnummer'. Als dit uw eerste aanvraag is kunt u dit veld openlaten.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging.

Direct online betaalmethode wijzigen

2 ) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘Wat heb ik nodig?’.
 • Stuur het verzoek en de documenten naar gemeente het adres op het formulier.
 • U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘Wat heb ik nodig?’.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op:

Let op:

 • online: een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • schriftelijk: een kopie van uw identiteitsbewijs
 • stadskantoor: uw geldig identiteitsbewijs

Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.

 • bij schriftelijk intrekken automatische incasso: vermeld duidelijk dat het gaat om een verzoek tot intrekken van automatische incasso

 • bij parkeervergunning voor bedrijven, maatschappelijke instellingen of hulpverleners: vestigingsnummer uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De wijziging mag alleen doorgegeven worden door de eigenaar of contactpersoon van het bedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw betaalmethode gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

De wijziging van uw betaalmethode wordt binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt geen bevestiging van de wijziging.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de wijziging doorgeven?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u te wijzigen  op het Stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een wijziging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

Formulier Wijzigen betaalgegevens parkeervergunning

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken