HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Betalen parkeervergunning

Betalen parkeervergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Lees hier op welke manieren u uw parkeervergunning kunt betalen en wat u kunt doen als u te laat bent met de betaling.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vergunningperiode van 6 maanden

Een parkeervergunning betaalt u voor een periode van 6 maanden. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u zelf bepalen vanaf welke maand u de vergunning laat ingaan. U betaalt altijd voor de hele maand.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 april tot en met 30 september. Bij bijvoorbeeld verhuizing kunt u uw vergunning laten ingaan op 1 juli. U betaalt dan 3 maanden: van juli tot en met september. U kunt de vergunning ook op 20 september laten ingaan. U betaalt dan wel de hele maand september. Vanaf 1 oktober betaalt u dan per 6 maanden.

Rekeningnummer wijzigen

Betaalt u uw parkeervergunning via automatische incasso? Dan kunt u uw rekeningnummer online of schriftelijk wijzigen voor uw parkeervergunning. Dit is noodzakelijk als u uw parkeervergunning betaalt via automatische incasso. Heeft u meerdere vergunningen dan moet u de wijziging voor elke vergunning apart doorgeven. Voorkom een parkeerbon, doe dit op tijd! Kijk bij ‘Rekeningnummer wijzigen’ hoe u de wijziging kunt doorgeven.

Kopie factuur

Als u een automatische incasso hebt voor uw parkeervergunning, ontvangt u geen factuur. Op uw rekeningoverzicht kunt u terugvinden dat u uw vergunning hebt betaald. Bij betaling met een acceptgiro ontvangt u elke 6 maanden een factuur tegelijk met de acceptgiro.

Wilt u toch een factuur of wilt u een kopie ontvangen? Gebruik dan het contactformulier met uw klantnummer. U krijgt de factuur of kopie per e-mail.

Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

Nieuwe parkeervergunning betalen


Volgende periode betalen

Als u de vergunning betaalt aan het einde van een vergunningperiode, dan moet u ook direct betalen voor de volgende vergunningperiode. U betaalt voor maximaal 8 maanden.

Voorbeeld: de vergunningperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. U laat de vergunning ingaan op 1 augustus. U betaalt dan acht maanden: augustus, september en de 6 maanden van de volgende periode.

Op tijd betalen

Als u na de toekenning niet binnen 2 maanden betaalt, vervalt uw recht op de vergunning weer. U krijgt dan een beëindigingsbrief. Let op: uw vergunning is pas actief als u betaald hebt. Betaalt u via automatische incasso? Dan kunt u direct na ontvangst van de toekenningsbrief met uw vergunning parkeren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hieronder vindt u informatie over het betalen van uw nieuwe of bestaande parkeervergunning.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Nieuwe parkeervergunning betalen

Er zijn 3 mogelijkheden om een nieuwe parkeervergunning te betalen. Hebt u een toekenningsbrief gekregen? Daarin staan betaalmogelijkheden die voor u van toepassing zijn.

Betaalwijze nieuwe parkeervergunning

Extra informatie

Zelf overmaken (bij online of schriftelijke aanvraag)

 • Maak het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL46RABO0110055330 ten name van Gem. Amsterdam Parkeerdiensten 6.
   
 • Vermeld uw klantnummer en het kenteken, of het betalingskenmerk uit de toekenningsbrief.
   

Automatische incasso

 • Kies bij uw aanvraag voor automatische incasso als betaalwijze.
   

Aan de balie van het stadskantoor

 • U kunt betalen met pinpas of creditcard. Als pinnen niet gaat, kunt u contant betalen.
   
 • U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

  Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.
   

2) Bestaande parkeervergunning betalen

Een bestaande parkeervergunning betaalt u per acceptgiro of met een automatische incasso.

 • U kunt niet bij een Stadsloket betalen (dat kan alleen bij de nieuwe parkeervergunning).
 • U betaalt voor een periode van 6 maanden.
 • U kunt niet in termijnen betalen. Het is ook niet mogelijk om een betalingsregeling te krijgen.
 • Uw be­ta­ling moet 2 we­ken vóór het be­gin van de nieu­we ver­gun­ning­pe­ri­o­de bin­nen zijn.

Betaalwijze bestaande parkeervergunning

Extra informatie

Zelf overmaken

 • Maak het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL46RABO0110055330 ten name van Gem. Amsterdam Parkeerdiensten 6.
   
 • Vermeld uw klantnummer en het kenteken, of het betalingskenmerk uit de toekenningsbrief.
   

Acceptgiro

 • U kunt niet voor­uit be­ta­len! Als dat een pro­bleem is, bij­voor­beeld om­dat u met va­kan­tie gaat, moet u zor­gen dat ie­mand an­ders uw re­ke­ning be­taalt.
   
 • U krijgt de ac­cept­gi­ro min­stens 4 we­ken voor het be­gin van de nieu­we ver­gun­ning­pe­ri­o­de.

Automatische incasso

 • Voor een au­to­ma­ti­sche in­cas­so moet u de ge­meen­te mach­ti­gen.
   
 • U kunt het mach­ti­gings­for­mu­lier down­lo­a­den. U stuurt het in­ge­vul­de for­mu­lier naar het adres op het for­mu­lier. Per e-mail ver­stu­ren is niet mo­ge­lijk.
   
 • U kunt uw machtiging altijd weer intrekken.
   
 • Als u het mach­ti­gings­for­mu­lier hebt op­ge­stuurd, duurt het 4 we­ken voor­dat dit ver­werkt is.
   
 • De au­to­ma­ti­sche in­cas­so wordt 4 we­ken voor de nieu­we ver­gun­ning­pe­ri­o­de van uw re­ke­ning af­ge­schre­ven. Zorg daar­om dat u de mach­ti­ging mi­ni­maal 9 we­ken vóór de nieu­we pe­ri­o­de op­stuurt.
   
 • Is de mach­ti­ging niet op tijd bin­nen, dan ont­vangt u nog één keer een ac­cept­gi­ro. Hebt u een ac­cept­gi­ro ge­kre­gen, dan moet u die ook ge­brui­ken. De in­cas­so is dan voor die pe­ri­o­de te laat.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt de kosten voor de betreffende parkeervergunning vinden bij kopje 'Wat kost het?' bij de gewenste parkeervergunning.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

1) Nieuwe parkeervergunning

Betaalwijze

Verwerking

Zelf overmaken

Uw vergunning wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling geactiveerd.
 

Betaling via automatische incasso

Als u aan alle voorwaarden voldoet en als er geen wachtlijst is, wordt uw vergunning bij een toekenning direct geactiveerd.
 

Bij machtiging per post duurt het 4 weken.

Betaling bij het stadskantoor

Uw vergunning wordt direct na uw betaling geactiveerd.

2) Bestaande parkeervergunning

De gemeente heeft 3 werkdagen nodig om uw betaling te verwerken. Hoe snel de betaling binnenkomt, hangt af van uw bank.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de betaling doen?

Ja, dat kan. Bij een nieuwe parkeervergunning kunt u iemand machtigen om uw parkeervergunning te betalen bij het stadskantoor. De gemachtigde persoon neemt mee:

 • Een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf.
 • Een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat het BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.
 • Het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

Formulier machtiging automatische incasso (pdf)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken