HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van Nederlanderschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • verklaring waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt;
 • 3 manieren van aanvragen: online met DigiD, persoonlijk met afspraak aan de balie of met een schriftelijke machtiging;
 • komt u langs? Neemt u dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Online aanvragen  Afspraak maken 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Het bewijs van Nederlanderschap kan aangevraagd worden door:

 • de persoon zelf;
 • ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • curatoren voor onder curatele gestelden;
 • gemachtigden (van 18 jaar of ouder).
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw legitimatiebewijs.

In geval van machtiging:

 • schriftelijke machtiging;
 • een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde;
 • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Bewijs van Nederlanderschap € 8,10. Bekijk de tabel met de legestarieven voor 2022, onderdeel 2.5 Verklaringen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken