HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijen houden

Bijen houden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Daarom zijn er regels opgesteld voor het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. U heeft in een aantal gevallen een ontheffing nodig voor het houden van bijen in de directe woonomgeving van mensen.

In artikel 2:64 van de Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011, zijn voorschriften voor het houden van bijen opgenomen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het houden van bijen kan door de gemeente aan regels worden gebonden. Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • u mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, bijvoorbeeld bedrijven en scholen. Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg;
  • het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of als de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.

In de Algemene plaatselijke verordening Weesp 2011 is een artikel over het houden van bijen opgenomen.

U kunt dit vinden onder Afdeling 2.11, Maatregelen tegen overlast en baldadigheid, artikel 2:64.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U schrijft hiervoor een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Weesp met daarin de volgende gegevens;

  • uw naam, adres, postcode en plaatsnaam;
  • de reden waarom u bijen wilt gaan houden;
  • de locatie waar u de bijenkast(en) wilt plaatsen (situatieschets met plattegrond);
  • om hoeveel bijen het gaat;
  • het aantal kasten dat u wenst te plaatsen.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het verlenen van een vergunning kan leges geheven worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken