HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • heeft u niet genoeg geld om van te leven? Bijvoorbeeld door geen of te weinig inkomsten? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen;
 • met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, gas, water en licht, eten en drinken, kleding, ziektekostenverzekering;
 • vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • medewerkers van Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam kijken of u recht heeft op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. De bijstand kan ook worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u dan later terugbetalen;
 • zelfstandigen die Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) willen aanvragen, kunnen dit doen door het sturen van een mail naar teamweesp@amsterdam.nl waarin u aangeeft dat u een Bbz of IOAZ uitkering wil aanvragen of bellen naar (020) 252 6030, het nummer van Werk, Participatie & Inkomen voor Weespers;
 • de hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de Rijksoverheid.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert);
 • u woont of verblijft in Nederland;
 • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen;
 • u hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis;
 • u kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.
 • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV

Let op!

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • een bijstandsuitkering vraagt u aan, bij voorkeur telefonisch via (020) 252 6030, of door het sturen van een mail naar teamweesp@amsterdam.nl;
 • persoonlijke gesprekken, zoals het eerste en tweede gesprek voor de aanvraag van een uitkering, vinden plaats op het stadskantoor van Weesp.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de teveel betaalde uitkering worden terugbetaald aan de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij het eerste gesprek heeft u nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
 • bewijzen van uw inkomen;
 • bewijzen van uw schulden;
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen);
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract);
 • afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van het eerste gesprek ontvangt u een overzicht van de gegevens die u nog moet overleggen.

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, mogelijke schulden en arbeidsverleden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken