HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bomen

Bomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Weesp heeft een Bomenbeleidsplan, dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2018. Met dit plan wil de gemeente in de toekomst zorg dragen voor de bomen in de stad. Het Bomenbeleidsplan beschrijft de manier waarop de gemeente met de bomen in de openbare ruimte om wil gaan. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan de bomen in Weesp. Ze zorgen namelijk voor een prettig leefklimaat, verhogen de biodiversiteit, ze vangen fijnstof af en zorgen voor betere waterberging.

Kwaliteit

Boomstructuren verbinden de stad met het omringende gebied. Maar ook binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij de Schansen en in de verschillende wijken, zorgen bomen ervoor dat de natuur de stad in komt. De gemeente kan (en moet) niet aan iedere boom evenveel geld en tijd besteden. Daarom worden de bomen ingedeeld in drie statuscategorie├źn: waardevolle bomen, boomstructuren en functionele bomen. De status van de boom bepaalt hoeveel tijd, geld en aandacht de gemeente besteedt aan het behoud van de boom, en de prioriteit die de boom krijgt bij aanplant en beheer. De gemeente wil de bestaande boomstructuren behouden en zoveel mogelijk aanvullen en versterken.

Boomnorm

Voor de gemeentelijke bomen in de openbare ruimte is met het boombeleidsplan ook een boomnorm vastgesteld. De gemeente wil haar 19.000 inwoners minimaal 7.100 gezonde, veilige bomen bieden. Dit komt neer op minimaal 0,4 boom per inwoner.

Met deze boomnorm van 0,4 per inwoner willen we het huidige aantal bomen behouden en zorgen we dat bij nieuwbouwlocaties ook voldoende bomen aangeplant gaan worden. Naast de bestaande boomnorm is de ambitie om de toekomst een gemiddelde norm van 0.42 te behalen.

Verordening

De verordening voor het kappen van bomen is aangepast. De gemeente heeft met de vereenvoudiging van de verordening de regeldruk willen verminderen. Alleen voor de bomen die op de lijst met waardevolle bomen staan of deel uitmaken van de structuren zoals op de boomstructuurkaart is weergeven, is nog een vergunning nodig. De andere bomen zijn vergunningsvrij. Wel geldt een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen, ongeacht de status van deze boom.

Inwoners

De gemeente wil inwoners meer betrekken bij de bomen in Weesp. Inwoners krijgen daarom de ruimte om mee te denken en mee te beslissen over de gemeentelijke bomen. Er wordt ook meer informatie gepubliceerd over bomen en we gaan starten met het participatietraject voor de waardevolle bomen en boomstructuren. Voor mensen die wel geïnteresseerd zijn, maar niet het hele bomenbeleidsplan willen lezen, is er ook een publieksversie van het plan.

Aanwijscriteria per statuscategorie bomenbeleid

Afwegingskader kappen en projecten bomenbeleid

Participatie bij beleid

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken