HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • onder een boom wordt verstaan: een houtachtig gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 15 centimeter gemeten op een afstand van 1,30 meter loodrecht boven het maaiveld;
 • als u een boom wilt kappen, heeft u hiervoor meestal een vergunning nodig;
 • voor sommige wijken en/of straten binnen de gemeente is het kappen van alle bomen verplicht met een vergunning. Dit geldt ook voor percelen, stukken grond, met een recreatieve bestemming. Wilt u zeker weten of het kappen van een boom met een vergunning verplicht is? Neem dan contact op met de gemeente;
 • neem eventueel ook contact op met mensen uit de buurt;
 • de gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of u een kapvergunning nodig hebt, kunt u vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet Natuurbescherming of een bestemmingsplan.

 De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals:

 • een herplantplicht (de gemeente kan een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantplicht);
 • bij het kappen van bomen moet rekening worden gehouden met de Wet Natuurbescherming.

Voor meer informatie over de wet Natuurbescherming kunt u terecht bij de Provincie Noord-Holland.

Wanneer de houtopstand (staande bomen) onder de Wet Natuurbescherming valt, moet het kappen worden gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Een boom valt onder de Wet Natuurbescherming als:

 • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom' ligt;
 • de vegetatie, begroeiing, groter is dan 10 are (1.000 vierkante meter).

Voor meer informatie over de Wet Natuurbescherming en het doen van een melding kunt u terecht op de website van de Provincie Noord-Holland.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • omdat het kappen van bomen een activiteit is dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunning dient u gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier dat online beschikbaar is via het omgevingsloket. U kunt de aanvraag direct digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.
 • U kunt pas gebruikmaken van de vergunning nadat deze onherroepelijk, het staat vast, is. Omdat het kappen van een boom onomkeerbaar is, is de vergunning pas onherroepelijk 6 weken nadat deze is gepubliceerd en er geen bezwaren zijn ingediend. Eerder mag u geen gebruik maken van de vergunning, tenzij het college daar duidelijk toestemming voor heeft verleend.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag van de vergunning heeft u het volgende nodig:

 • situatietekening;
 • locatie van de boom op het perceel;
 • soort boom;
 • aantal bomen;
 • de reden voor het verzoek om te kappen;
 • schriftelijk toestemming van de eigenaar indien u niet zelf de eigenaar bent van de boom.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken