HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, heeft u in een aantal gevallen een vergunning nodig.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.
 • U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst staat met waardevolle en monumentale bomen. Daarnaast zijn er een aantal structuren aangewezen die strenger beschermd worden en waarvoor u ook een vergunning nodig heeft indien de te kappen  boom in zo’n structuur staat. Deze zones zijn weergegeven op de gemeentelijke boomstructuurkaart.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de boom op de lijst van waardevolle en monumentale bomen staat of op de boomstructurenkaart. Alleen als er zwaarwegende maatschappelijk redenen zijn of de boom niet meer behouden kan blijven door ziekte, kan er een vergunning verleend worden.

Voor bomen die in het buitengebied staan geldt de wet Natuurbescherming en dient u in een aantal gevallen een melding bij de provincie Noord-Holland te doen.

Voor meer informatie over de Wet Natuurbescherming en het doen van een melding kunt u terecht op de website van de Provincie Noord-Holland.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Op de lijst met waardevolle en monumentale bomen of de boomstructuurkaart kunt u nakijken of uw boom vergunningsplichtig is
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Online aanvraag

  Voor een online aanvraag hebt u DigiD of eHerkenning nodig. DigiD is voor particulieren, eHerkenning voor bedrijven. Ga naar het Omgevingsloket online. Doorloop de vragenlijst en voeg de bijlagen toe. Via het Omgevingsloket online kunt u ook de status van uw aanvraag volgen.

  Omgevingsvergunning aanvragen op omgevingsloket.nl

 • Schriftelijke aanvraag

  Ook voor een schriftelijke aanvraag gaat u eerst naar het Omgevingsloket online.

 • Stel daar een pa­pie­ren aan­vraag­for­mu­lier sa­men.
 • Vul het for­mu­lier in, print het uit, on­der­te­ken het en voeg de bij­la­gen toe. 

 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen;
  • schriftelijk toestemming van de eigenaar indien u niet zelf de eigenaar bent van de boom.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken