HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bromfietsrijbewijs

Bromfietsrijbewijs

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt een bromfietsrijbewijs nodig als u wilt rijden op een scooter, brommer, snorfiets, brommobiel of quad (met typekeuring als bromfiets). Hiervoor moet u zijn geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit examen vraagt u aan via uw rijschoolhouder of via de online CBR reservering.

Bent u geslaagd? Dan vraagt u bij de gemeente uw bromfietsrijbewijs aan. Ook uw bromfietsrijbewijs vernieuwen of vervangen doet u bij de gemeente.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een bromfietsrijbewijs moet u persoonlijk aanvragen bij het Stadskantoor. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een bromfietsrijbewijs voor u aan te vragen.

Voorwaarden

 • U moet in Weesp in­ge­schre­ven staan om hier een rij­be­wijs te kun­nen aan­vra­gen.
 • U moet mi­ni­maal zes­tien jaar oud zijn.
 • U moet min­stens 185 da­gen in Ne­der­land in­ge­schre­ven staan.
 • Als u nog geen Ne­der­lands auto- of mo­tor­rij­be­wijs hebt, moet u ge­slaagd zijn voor het prak­tijk­exa­men brom­fiets.

Hebt u nog een bromfietscertificaat?

Het is niet meer mogelijk om uw bromfietscertificaat om te ruilen voor een bromfietsrijbewijs. Dat kon tot 1 oktober 2009. Tegenwoordig moet u apart rijexamen doen voor het bromfietsrijbewijs.

Medische keuring niet nodig

Voor een bromfietsrijbewijs hebt u geen Verklaring van (medische) geschiktheid van het CBR nodig.

Spoedaanvraag gedaan?

Bij een spoedaanvraag kunt u uw bromfietsrijbewijs in principe de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen (als u de aanvraag vóór 14.00 uur hebt gedaan) Bij de aanvraag krijgt u te horen hoe laat uw rijbewijs klaarligt. In uitzonderlijke gevallen kan een spoedaanvraag 2 werkdagen duren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet uw bromfietsrijbewijs ophalen bij de gemeente. U kunt het bromfietsrijbewijs alleen zelf ophalen.

U moet meenemen:

 • het af­haal­be­wijs;
 • uw hui­di­ge brom­fiets­rij­be­wijs, als u dat hebt. Dit moet u in­le­ve­ren.

Binnen drie maanden ophalen

U hebt drie maanden de tijd om uw bromfietsrijbewijs op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Het is dan officieel ongeldig geworden.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag van een bromfietsrijbewijs hebt u nodig:

 • één goed­ge­lij­ken­de ­pas­fo­to in kleu­r, niet ouder dan 6 maanden. De foto moet aan spe­ci­a­le ei­sen vol­doen. Ga naar een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf of be­kijk de pasfoto-eisen;
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs;
 • als u niet de na­ti­o­na­li­teit hebt van een land uit de EU, de EER of Zwit­ser­land: een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.

Documenten van het CBR hoeft u niet mee te nemen. De baliemedewerker kan deze in het systeem zien.

Aanvullend

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aanvraag.

U wilt uw bromfietsrijbewijs vernieuwen:

 • uw oude bromfietsrijbewijs.

U bent uw bromfietsrijbewijs kwijt of het is gestolen:

 • een verklaring van vermissing van de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U moet uw bromfietsrijbewijs betalen bij de aanvraag (dus niet bij het ophalen). Het is de bedoeling dat u betaalt met uw pinpas. Als pinnen niet gaat, kunt u contant betalen.

Rijbewijs € 40,65

Spoedaanvraag € 34,10

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken