HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Collecte

Collecte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • binnen de gemeente is een inzameling die in besloten kring gehouden wordt toegestaan;
 • het is toegestaan om geld of goederen in te zamelen indien de organisatie rekening houdt met het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving;
 • meld de gemeente uiterlijk 3 weken van te voren wanneer u de collecte wilt houden;
 • binnen de gemeente mogen alleen landelijke instellingen die het "CBF Keur" of de “CBF verklaring van geen bezwaar” hebben, collecteren;
 • binnen de gemeente mogen alleen lokale instellingen, die door de statuten kunnen aantonen een doel na te streven dat van algemeen belang is, collecteren.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het inzamelen van geld en goederen gelden de volgende voorwaarden:

 • een collecte mag worden gehouden tussen 09.00 uur en 20.00 uur;
 • 3 maanden na beëindiging van de collecte moet de collectestaat gestuurd worden naar Burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp; uiterlijk binnen 2 jaar na het afsluiten van het boekjaar van uw stichting, moet een jaarverslag en een financieel jaarverslag, vergezeld van een accountantsverklaring, aan het Centraal Bureau Fondsenwerving, gebouw Westhaghe, Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam worden gezonden;
 • de collectanten moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en hun medewerking moet belangeloos zijn. Indien het een maatschappelijke stage binnen het voorgezet onderwijs betreft is de minimum leeftijd 14 jaar.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

 • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
 • een omschrijving van de collecte;
 • de periode waarin u de collecte wilt houden.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • gesloten en verzegelde bussen, envelopjesbussen en intekenlijsten;
 • een legitimatiebewijs;
 • bewijs van de organisatie dat de collectant voor een organisatie collecteert.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken