HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden door echtscheiding of beëindiging partnerschapregistratie;
 • uw advocaat regelt meestal de inschrijving van uw echtscheiding/beëindiging partnerschapregistratie;
 • wilt u zelf de inschrijving van de beëindiging melden, maak dan telefonisch een afspraak.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Echtscheiding

Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. U moet de echtscheiding aanvragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Na uitspraak van de rechter meldt de advocaat de echtscheiding bij de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken.

De echtscheiding is definitief als de beschikking van de rechter binnen 6 maanden in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden. Dit kan alleen als beide partners het eens zijn en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap gebeurt dan door een overeenkomst bij een notaris of advocaat. In andere gevallen is de procedure hetzelfde als bij echtscheiding.

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap is definitief als de overeenkomst (van de advocaat of notaris) of de beschikking (van de rechter) binnen 3 maanden in de registers van de burgerlijke stand waar het geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden, is ingeschreven.

Meer informatie:

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Inschrijving van echtscheiding bij de gemeente

U moet meenemen:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
 • bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank;
 • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat;
 • uw geldig legitimatiebewijs.

Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

Bij beëindiging door de rechter:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
 • afschrift van de uitspraak van de rechtbank;
 • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend;
 • uw geldig legitimatiebewijs.

Bij beëindiging door een overeenkomst:

 • de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
 • uw geldig legitimatiebewijs.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken