HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Eigen ambtenaar bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Eigen ambtenaar bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • de Gemeente Weesp heeft 5 buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS). Dit betekent dat ze alleen bevoegd zijn voor het sluiten van huwelijken en geregistreerd partnerschappen;
  • ook zijn er ambtenaren van de burgerlijke stand die kosteloze huwelijken/geregistreerd partnerschappen sluiten en incidenteel betaalde;
  • daarnaast kan men kiezen voor een éénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (niet mogelijk bij de kosteloze ceremonies (ma en wo 9.00 uur) en de korte ceremonies (do 11.00 en 11.30 uur)).
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • als u uw huwelijk/geregistreerd partnerschap meldt bij de gemeente kunt u een keuze maken wie u als ambtenaar wilt hebben. Hiervoor kunt u bij ons een afspraak maken;
  • wilt u dat uw huwelijk/geregistreerd partnerschap gesloten wordt door een éénmalige BABS (bv familielid of kennis), dan dient deze persoon minimaal 18 jaar oud te zijn en niet onder curatele te staan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Eénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (benoemd en beëdigd):

Minimaal 2 maanden voor het huwelijk/de partnerschapsregistratie een schriftelijke verzoek van het bruidspaar voor een éénmalige BABS indienen;

Eénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (nog niet benoemd en beëdigd).

minimaal 4 maanden voor het huwelijk/partnerschapsregistratie datum een schriftelijke verzoek van het bruidspaar voor een éénmalige BABS indienen;

De eenmalige BABS wordt geacht kennis te hebben genomen van het burgerlijke wetboek 1 titel 4, 5 en 6 ( artikel 16 t/m 92a).

Bij het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap door een éénmalig buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zal er altijd een plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Eenmalige benoeming en beëdiging BABS € 126,40. Bekijk de tabel met de legestarieven voor 2022, onderdeel 2.1.1 Huwelijksvoltrekking / Geregistreerd partnerschap. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken