HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Daarmee maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. Geboorteaangifte doen is wettelijk verplicht.

 • maak een afspraak;
 • neem geldig legitimatiebewijs mee;
 • vader of (duo-)moeder moet persoonlijk binnen 3 dagen aangifte doen;
 • aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U moet persoonlijk binnen 3 dagen na geboorte aangifte doen.

Voorbeelden:

 • als uw kind is geboren op maandag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op donderdag;
 • als uw kind is geboren op zondag, doet u uiterlijk geboorteaangifte op woensdag.

Soms kan het niet binnen 3 dagen, omdat het weekend of een feestdag is. Dan moet het op de 1e werkdag na het weekend of de feestdag. Doet u te laat aangifte van de geboorte? Dan meldt de gemeente dit bij het Openbaar Ministerie (OM) en riskeert u een boete.

Wie kan de aangifte doen:

 • De moeder, vader of duomoeder doet aangifte van de geboorte.

Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Geboorteakte

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. U kunt uiteraard een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen.

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Andere nationaliteit

Als uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Geboorteaangifte overleden kind

Heeft uw kind korte tijd geleefd na de bevalling, maar is hij of zij voor de geboorteaangifte overleden? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is geboren. Daarna wordt een overlijdensakte opgemaakt in de gemeente waar uw kind is overleden.

Levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren. Hoe lang de zwangerschap heeft geduurd, is hierbij niet belangrijk. Deze akte is inhoudelijk hetzelfde als een gewone geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. Als dit uw eerste kind is, mag u de achternaam zelf kiezen. Dit kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Bij volgende kinderen hoeft u niet dezelfde achternaam te gebruiken. U kunt uw kind ook laten registreren in de BRP. Zo ziet u de naam van uw kindje terug in uw persoonlijke gegevens als u inlogt op MijnOverheid.nl.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldig legitimatiebewijs;
 • een geldig legitimatiebewijs van de moeder;
 • eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
 • eventueel bij duo moederschap: de verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Alleen nodig als de donor anoniem is.)

Heeft u uw kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? Of hebt u al naamskeuze gedaan? Dan heeft u ook nodig:

 • een afschrift van de akte 'Erkenning ongeboren vrucht';
 • een afschrift van de akte van naamskeuze.

Meer informatie:

Erkenning van kind
Rijksoverheid

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken