HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen;
 • u moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels;
 • het gebruik van een GPK geeft in Nederland nooit vrijstelling van betaling van parkeergelden.

Er zijn drie soorten kaarten:

 • bestuurderskaart: als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen;
 • passagierskaart: als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur;
 • instellingenkaart: als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen;
 • u kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

  Via de knop 'Formulieren' kunt u de aanvraag online indienen. Met of zonder DigiD.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • de parkeerkaart staat op naam van een persoon;
 • de kaart staat niet op kenteken;
 • u kunt de kaarten voor elke auto gebruiken;
 • de parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig;
 • de kosten voor zowel een eerste aanvraag als een verlenging zijn € 151,14. Dit zijn de kosten voor het onderzoek door een medische instantie (€ 126,75) en de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart (€ 24,39). In 2019 zijn de tarieven als volgt: eerste aanvraag €153,41, kaart € 24,75.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • om te beoordelen of u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt, moet u in de meeste gevallen bij de eerste aanvraag een medische keuring ondergaan. De gemeente Weesp zet hiervoor Argonaut (www.argonaut.nl) in;
 • een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen;
 • de arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen;
 • afhankelijk van het advies van de keuringsinstantie heeft de kaart een minimale geldigheidsduur van zes maanden tot een maximale geldigheidsduur van vijf jaar.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • 2 goed lijkende kleurenpasfoto’s (let op de pasfoto-eisen);
 • eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten;
 • alle andere documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt.

Wilt u graag geholpen worden bij het indienen van uw aanvraag?

Download het aanvraagformulier, vul het in en voeg de bovengenoemde documenten toe.
Maak dan telefonisch een afspraak met het Sociaal Loket via 0294-491391 om uw complete aanvraag in te leveren.

Bent u niet in de gelegenheid om het formulier uit te printen? Maak dan ook telefonisch een afspraak met het Sociaal Loket via 0294-491391
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken