HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen;

 • u moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels;
 • het gebruik van een GPK geeft in Nederland nooit vrijstelling van betaling van parkeergelden.

Er zijn drie soorten kaarten:

 • bestuurderskaart: als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen;
 • passagierskaart: als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur;
 • instellingenkaart: als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen voor het vervoer van bewoners.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Via de knop 'Formulieren' kunt u de aanvraag online opsturen. Met of zonder DigiD.

Aanvraag formulier

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • de parkeerkaart staat op naam van een persoon;
 • de kaart staat niet op kenteken;
 • u kunt de kaart voor elke auto gebruiken;
 • de parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig;
 • de kosten voor zowel een eerste aanvraag als een verlenging zijn € 158,20. Dit zijn de kosten voor het onderzoek door een medische organisatie (€ 128,66) en de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart (€ 25,50).

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische organisatie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke organisatie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Lees ook de veelgestelde vragen over de Europese gehandicaptenparkeerkaart.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • om te beoordelen of u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt, moet u in de meeste gevallen bij de eerste aanvraag een medische keuring ondergaan. De gemeente Weesp zet hiervoor Argonaut (www.argonaut.nl) in;
 • een arts van het indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen;
 • de arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen;
 • afhankelijk van het advies van de keuringsinstantie heeft de kaart een minimale geldigheidsduur van zes maanden tot een maximale geldigheidsduur van vijf jaar.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • 2 goed lijkende kleurenpasfoto’s (let op de pasfoto-eisen);
 • eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten;
 • documenten waaruit uw lichamelijke beperking blijkt.

Wilt u graag geholpen worden bij het indienen van uw aanvraag?

Download het aanvraagformulier, vul het in en voeg de bovengenoemde documenten toe.
Maak dan telefonisch een afspraak met het Sociaal Loket via (0294) 491 391 om uw complete aanvraag in te leveren.

Is het voor u niet mogelijk om het formulier uit te printen? Maak dan ook telefonisch een afspraak met het Sociaal Loket via (0294) 491 391
(bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur)

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Eerste aanvraag inclusief medische keuring € 158,20

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken