HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • bij bepaalde activiteiten kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt;
 • u hebt voor deze activiteiten een ontheffing nodig van de gemeente;
 • bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken, moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Verkeersgeluid

  Het college van burgemeester en wethouders heeft voor Weesp geluidsbelastingkaarten vastgesteld. Deze kaarten geven aan wat de geluidsbelasting is in de omgeving van de:

 • verkeerswegen
 • spoorwegen;
 • bedrijven met een geluidsbelasting van 55 dB of meer op de gevel van een woning; 
 • luchthaven Schiphol.

U kunt de geluidsbelastingkaarten raadplegen door in uw browser de volgende link te plakken:

https://www.geluidregister.nl/geluidregister/inloggen?u=weesp_burger&w=wee861

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt en kan hieraan bepaalde regels verbinden. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally;
 • het laten horen van berichten of muziek door luidsprekers op voertuigen;
 • het laten horen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
 • het gebruik van bouwmachines;
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
 • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt;
 • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken