HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • bij bepaalde activiteiten kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt;
 • u hebt voor deze activiteiten een ontheffing nodig van de gemeente;
 • bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken, moeten meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Geluidsbelastingkaart

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor Weesp een geluidsbelastingkaart vastgesteld, 24 oktober 2017. Deze kaart toont de geluidsbelasting in de omgeving van de:

 • verkeerswegen
 • spoorwegen;
 • bedrijven met een geluidsbelasting van 55 dB of meer op de gevel van een woning; 
 • luchthaven Schiphol.

U kunt de geluidbelastingkaart raadplegen door in uw browser de volgende link te plakken:

https://www.geluidregister.nl/geluidregister/inloggen?u=weesp_burger&w=wee861

Actieplan in het kader van de regeling geluid Milieubeheer

Naast de geluidbelastingkaart is de gemeente Weesp verplicht een actieplan op te stellen. Dit is gebeurd. Het vastgestelde actieplan 2013-2018, stelt de gemeente in staat om de ontwikkelingen van geluidbelasting te volgen. De resultaten hiervan zijn bekend en verwerkt in een rapport.

In het Actieplan in het kader van de regeling geluid Milieubeheer, voor de periode 2018-2023, geeft de gemeente hieraan verdere invulling. Het plan beschrijft de gemeentelijke visie  wat betreft verkeerslawaai en de mogelijkheden hoe dit lawaai beheersbaar te houden. Het is niet vanzelfsprekend dat maatregelen en acties onderdeel uitmaken van het actieplan Omgevingslawaai gemeente Weesp.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt en kan hieraan bepaalde regels verbinden. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally;
 • het laten horen van berichten of muziek door luidsprekers op voertuigen;
 • het laten horen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
 • het gebruik van bouwmachines;
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
 • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt;
 • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken