HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gemeente aansprakelijk stellen

Gemeente aansprakelijk stellen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • de gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente;
  • hebt u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd);
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt;
  • welke schade u hebt geleden;
  • het schadebedrag;
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Eventueel kunt u uw eis om schadevergoeding aan de rechter voorleggen.

Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • bewijs van de opgelopen schade;
  • kopie van facturen;
  • eventueel een getuigenverklaring.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken