HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gemeentearchief

Gemeentearchief

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of in de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente?

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen, locatie Weesp kan dit soort vragen beantwoorden en materiaal verschaffen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het gemeentearchief is open op maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het bekijken van het gemeentearchief moet u een afspraak te maken met de studiezaalmedewerker. Zelf onderzoek doen in het gemeentearchief is gratis. U kunt ook per email of per post een verzoek indienen naar informatie uit het gemeentearchief. Als daar uitgebreid onderzoek voor nodig is, dan zijn daar kosten aan verbonden.

U kunt de collectie voor een groot deel ook doorzoeken op de website van het Regionaal Historisch Centrum: www.rhcvechtenvenen.nl  

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  1. Indien u zelf in het archief wilt zoeken, hoeft u niets mee te brengen.
  2. Wanneer u per email of per post een verzoek indient, maakt u uw verzoek dan zo compleet mogelijk.
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Het RHC is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waar zowel het archief van de stad Weesp (vanaf het jaar 1355) als ook archieven van Weesper organisaties kunnen worden ingezien. Naast geschreven stukken is ook de archiefbibliotheek (met o.a. de Weesper krantenverzameling) en de gemeentelijke beeld- en geluidverzameling ter inzage aanwezig.

In het RHC worden de akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 bewaard. De bevolkingsregisters dateren van ca. 1813. Voor de periode vóór 1811 is de onderzoeker aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken van Weesp. Deze boeken vindt u in het Noord-Hollands archief in Haarlem.

Gegevens over de voormalige gemeente Weesperkarspel zijn te vinden in het gemeentearchief van Amsterdam.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken