HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt een overledene begraven op een gemeentelijke begraafplaats of een particuliere begraafplaats. Wilt u dit doen op een gemeentelijke begraafplaats? Dan doet u bij de gemeente een aanvraag voor een graf. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Dit betekent dat u het graf een bepaalde periode huurt van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen.

Afstand doen van het graf

Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven graf

Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De begrafenisondernemer doet de aanvraag voor een graf bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen.

Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • naam overledene;
  • geboortedatum en geboorteplaats overledene;
  • datum en plaats van overlijden;
  • datum begrafenis;
  • periode waarin u het graf op de begraafplaats wilt;
  • grafgegevens.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken