HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gratis laptop of tablet basisschool

Gratis laptop of tablet basisschool

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente wild at alle kinderen zich ook thuis goed kunnen ontwikkelen in digitale vaardigheden. Ouders met weinig geld en met een kind op de basisschool kunnen daarom een aanvraag doen voor een gratis laptop of tablet.

  • Eén gratis laptop of tablet voor uw kind van 10, 11 of 12 jaar op de basisschool

Voorwaarden

  • U moet in Weesp wonen
  • U moet een laag inkomen en weinig vermogen hebben
  • U ontvangt kinderbijslag of pleegoudervergoeding voor uw kind
  • Uw kind is nu 10, 11 of 12 jaar
  • Uw kind gaat naar de basisschool
  • Uw kind moet bij uw thuis wonen.
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Er zijn twee manieren om de gratis laptop of tablet basisschool aan te vragen. Dat kan digitaal met het digitale aanvraagformulier. Of via post met het papieren aanvraagformulier.

Digitaal

Het voordeel is dat wij uw aanvraag direct ontvangen en snel kunnen afhandelen. U heeft hier wel een DigiD nodig. Heeft u hulp nodig bij het doen van een digitale aanvraag? Bel op 020 252 6030 of mail ons op teamweesp@amsterdam.nl.

Aanvraag gratis laptop of tablet basisschool

Papier

U kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Dit moet u opsturen per post naar Antwoordnummer 98179, 1000 VA Amsterdam. De toelichting kunt u gebruiken als hulp bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij het doen van een papieren aanvraag? Bel op 020 252 6030 of mail ons op teamweesp@amsterdam.nl.

Afhandeling van uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraagformulier ontvangen hebben, krijgt u binnen acht weken bericht van ons.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken