HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  •  u kunt de gemeente in gebreke stellen als er niet op tijd is beslist;
  •  bijvoorbeeld bij een vergunning, uitkering of Wmo 2015-aanvraag.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag kan de beslistermijn verschillen. Als er niet op tijd beslist wordt, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vul alle gegevens in en stuur het formulier ondertekend naar de gemeente.  Als de gemeente dan niet binnen 2 weken een besluit neemt, heeft u recht op een vergoeding (dwangsom) en u kunt ook direct beroep instellen bij de rechter. Dit geldt ook voor niet tijdige beslissingen op bezwaarschriften.

De gemeente moet op tijd beslissen

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen.

Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

De gemeente beslist niet op tijd

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken