HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Inburgeren

Inburgeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • hebt u uw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013 gekregen, dan helpt de gemeente bij inburgering;
 • hebt u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2013 gekregen, dan moet u zelf uw inburgering regelen;
 • u bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

 • u zoekt zelf een inburgeringscursus;
 • u betaalt zelf de inburgeringscursus;
 • u schrijft zich in voor het inburgeringsexamen;
 • u betaalt zelf het inburgeringsexamen;
 • u kunt geld lenen bij DUO.

Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

De gemeente helpt u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

Ik woon in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade. Lees meer over inburgeren op rijksoverheid.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Inburgeren betekent dat u voldoende weet van de Nederlandse samenleving, zodat u zich goed kunt redden in Nederland. Zo is het heel belangrijk dat u de Nederlandse taal leert lezen en schrijven en dat u gesprekken kunt voeren in de Nederlandse taal (niveau A2). U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamen met succes hebt afgerond. U hebt maximaal 3,5 jaar de tijd voor het examen te slagen. Lees meer over inburgering.

Wie moet inburgeren?

 • vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • asielzoekers met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • geestelijk bedienaren.

Wanneer hoeft u niet in te burgeren?

 • als u jonger bent dan 16 jaar;
 • als u 65 jaar of ouder bent;
 • als u een paspoort van de Europese Unie hebt;
 • als u 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd;
 • als u in het bezit bent van een ontheffing;
 • als u een verstandelijke handicap hebt.

Wat gebeurt er als u niet wilt inburgeren?

Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat als u geen ontheffing en/of vrijstelling hebt gekregen, u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee, dan heeft de gemeente sanctiemogelijkheden. Deze sanctiemogelijkheden zijn een middel om u het inburgeringsprogramma te laten doorlopen. Krijgt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente u op uw uitkering korten. In andere gevallen legt de gemeente u een boete op.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel die van uw partner;
 • bewijs van uw verblijfsstatus;
 • bewijs van de Burgerservicenummers van u en eventueel die van uw partner;
 • bewijzen over uw opleidings- en arbeidsverleden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken