HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering?
 • dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag;
 • dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen;
 • u vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan;
 • uw gemeente geeft ook informatie over de voorwaarden die gelden;
 • in 2021 geldt voor het laatst een overgangsregeling. Heeft u in 2020 en 2019 al de IIT ontvangen van de gemeente Weesp? Dan komt u hiervoor in aanmerking. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij controleren dit zelf. De overgangsregeling is een besluit van het college van de gemeente Weesp;
 • valt u in de overgangsregeling? Dan krijgt u € 200,- als u alleenstaand of een alleenstaande ouder bent. Als u samenwoont met uw partner dan krijgt u € 400,- als u allebei recht hebt op de IIT;
 • valt u niet in de overgangsregeling? Dan krijgt u nu al de Amsterdamse bedragen. U krijgt € 85,- als u alleenstaand of een alleenstaande ouder bent. Als u samenwoont met uw partner dan krijgt u € 170,- als u allebei recht hebt op de IIT.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is;
 • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm;
 • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering;
 • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
 • bent u AOW-gerechtigd? Dan geldt voor u een hogere bijstandsnorm en komt u niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

Let op! De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat u heeft geprobeerd uw inkomen te verhogen. Informeer hierover bij uw gemeente.

Waar gebruikt u de toeslag voor?

 • ontvangt u de inkomenstoeslag? Dan bepaalt u zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld om rekeningen te betalen;
 • de hoogte van de toeslag verschilt per gemeente en hangt af van uw situatie. De gemeente betaalt het bedrag in 1 keer uit.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Als onderdeel van de overgang naar het Amsterdamse beleid voor sociale zaken, komt er ook een nieuw aanvraagformulier voor de Individuele Inkomenstoeslag. Wanneer dit formulier gereed is, kunt u het op deze plek vinden.

Heeft u een vraag over de Individuele inkomenstoeslag of wilt u deze aanvragen, stuurt u dan uw vragen naar het e-mailadres: teamweesp@amsterdam.nl of bel naar (020) 252 6030, het nummer van Werk, Participatie & Inkomen voor Weespers.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Er zijn twee manieren om de Individuele inkomenstoeslag aan te vragen. Dat kan digitaal met het digitale aanvraagformulier. Of via post met het papieren aanvraagformulier.

Digitaal

Het voordeel is dat wij uw aanvraag direct ontvangen en snel kunnen afhandelen. U heeft hier wel een DigiD nodig. Heeft u hulp nodig bij het doen van een digitale aanvraag? Bel op 020 252 6030 of mail ons op teamweesp@amsterdam.nl.

Aanvraag Individuele inkomenstoeslag
 

Papier

U kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Dit moet u opsturen per post naar Antwoordnummer 98179, 1000 VA Amsterdam. De toelichting kunt u gebruiken als hulp bij uw aanvraag. Heeft u hulp nodig bij het doen van een papieren aanvraag? Bel op 020 252 6030 of mail ons op teamweesp@amsterdam.nl.

Afhandeling van uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraagformulier ontvangen hebben, krijgt u binnen acht weken bericht van ons.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken