HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jeugdbescherming

Als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, kan de rechter jeugdbescherming opleggen (onder toezicht, ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht)

Dit gebeurt alleen als vrijwillige hulpverlening niet voldoende werkt. Alleen de rechter kan een jeugdbeschermingsmaatregel geven. Jeugdbescherming mag alleen geleverd worden door instellingen die daar in de Jeugdwet voor zijn aangewezen.

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering kan worden opgelegd aan jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ook jeugdreclassering kan alleen worden opgelegd door de rechter.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken