HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jeugdbescherming

  • als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind wordt bedreigd, kan de rechter jeugdbescherming opleggen (onder toezichtstelling, ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht);
  • dit gebeurt alleen als vrijwillige hulpverlening niet voldoende werkt;
  • alleen de rechter kan een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen;
  • jeugdbescherming mag alleen geleverd worden door instellingen die daar in de Jeugdwet voor zijn aangewezen.

Jeugdreclassering

  • jeugdreclassering kan worden opgelegd aan jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd;
  • ook jeugdreclassering kan alleen worden opgelegd door de rechter.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken